Forum PTMA
http://forum.ptma.pl/

Zmiana statutu czy jest rozważana?
http://forum.ptma.pl/viewtopic.php?f=22&t=148
Strona 5 z 5

Autor:  Staszek Papis [ 22 stycznia 2015, 08:42 ]
Tytuł:  Re: Zmiana statutu czy jest rozważana?

Panie Jerzy
Zdecydowanie popieram Pańską propozycję.
W sytuacji PTMA gdzie papierowo zaczynamy praktycznie od zera ,a cele statutowe naszej organizacji w pełni pokrywają się z celami ustawowymi dla OPP, grzechem by było z takiej możliwości nie skorzystać .Dla ZG oraz komisji ds. zmiany statutu
oraz wszystkich zainteresowanych przesyłam małą ściągę od wujka Gogle. :)
http://poradnik.ngo.pl/x/377777
Pozdrawiam

Autor:  Staszek Papis [ 26 maja 2015, 23:07 ]
Tytuł:  Re: Zmiana statutu czy jest rozważana?

cisza w temacie :D
Mam nadzieje ,że nie jest to cisza jak na wojnie...... :lol:

Znalazłem wreszcie czas by przeanalizować statut ze zmianami podesłany przez komisję na odziały terenowe.
W związku z tym mam pytanie do komisji:
1
W Art.15 § 6. W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział:
1 . delegaci wybrani na Walnych Zebraniach Oddziałów,
Pytanie brzmi : Według jakich zasad i w jakiej liczbie dla poszczególnych oddziałów są wybierani delegaci na Walny Zjazd?
Myślę ,że musi to być wyraźnie i jasno określone by nie było wolnoamerykanki .
2.
Art. 17 §7 p 7 7. powoływanie Oddziałów i ich rozwiązywanie, ewentualnie dopisać: Do powołania Oddzia-łu wymagany jest wniosek komitetu założycielskiego złożonego z co najmniej 10 zaintere-sowanych członków zwyczajnych.
Art.23 § 2. Zarząd Oddziału składa się z prezesa oraz 5 członków. Prezydium stanowią: prezes, wicepre-zes, sekretarz i skarbnik
Art. 18. § 1. Główna Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Towarzystwa i składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego i sekretarza. Dla niej można zastosować odpowied-nio art. 17 §§ 3, 6 i 6a.
Art.19 § 2. Główny Sąd Koleżeński stanowi trzech członków, którzy wybierają przewodniczącego i sekre-tarza. Dla niego można zastosować odpowiednio art. 17 §§ 3, 6 i 6a.

Coś mi się nie zgadza matematycznie.
Prezes +5 członów +3 komisja rewizyjna +3 sąd koleżeński to =12 osób a do powołania oddziału potrzeba minimum 10 osób.
Proszę o wyjaśnienie.
Moim zdaniem w komisji i w sądzie wystarczą po dwie osoby.
Do powołania oddziału powinno być tyle osób by obsadzić wszystkie stołki , im mniej tym lepiej :)
3.
Zapis o samodzielności oddziałów i odpowiedzialności jest wystarczający, resztę precyzuje Ustawa o stowarzyszeniach.

Panowie Prezydenta już mamy teraz przyszedł czas na załatwienie naszych spraw :) :D
Pozdrawiam

Autor:  Marek Pacuk [ 01 listopada 2015, 20:16 ]
Tytuł:  Re: Zmiana statutu czy jest rozważana?

Janusz Jagła pisze:
Marek Pacuk pisze:
Panie Januszu,

Dziękuję za szczegółową odpowiedź.

1. Sprawa Oddziałów Terenowych jest chyba prosta - wystarczy przygotować odpowiednie uchwały i ZG może je przyjąć korespondencyjnie.

2. Ponieważ partycypuję w pracach nad zmianami statutu (poprzez prezesa mojego Oddziału) jedyna droga zatem w kontekście informacji powyżej, to zdobycie wersji statutu z 1978 roku i jej poprawienie - czy mamy taką wersję i czy można ją tu upublicznić?

Pozdrawiam.


Ad.1 Zgodnie z Art.17 paragraf 7 punkt 8 statutu powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów należy do kompetencji ZG. Najbliższe zebranie ZG odbędzie się pod koniec marca. Wtedy podejmiemy stosowne uchwały gdyż będziemy mieć roczne sprawozdania finansowe Oddziałów oraz stany liczbowe członków (co najmniej 25 osób z opłaconymi składkami)
Ad. 2 Poprosiłem naszego radcę prawnego aby sprawdził, jakimi archiwalnymi dokumentami PTMA dysponuje Sąd i zrobił z nich kserokopie ( w tym również statutu).
Zmieniły się przepisy sądowe, już nie można poprosić w czytelni o dokumentację lecz wymaga to złożenia stosownych pism. Jak uzyskam kopię statutu z 1978 r to ją upublicznię.


Panie Januszu,

Minęło prawie 11 miesięcy, a Oddziały terenowe PTMA dalej nie widnieją w KRS (zalącznik pobrany dzisiaj).

Ponieważ wiele osób wiąże naprawdę duże plany (mówię o Szczecinie), związane ze zmianą statutu i "uwolnieniem gospodarczym" Oddziałów, wdzięczny byłbym za krótkie podsumowanie na jakim etapie jesteśmy, biorąc pod uwagę wszystkie sugestie w tym wątku powyżej. Dodam, że wspomniany wpis w KRS jest jednym z podstawowych, gdyż obecnie Oddziały PTMA nie istnieją w wPolsce, a co za tym idzie możemy zbierać pieniądze tylko wśród członków i sympatyków fizycznych jako darowizny.

Z góry dziękuję i pozdrawiam.

Marek Pacuk

Załączniki:
RS_65916_3_20151101190737.pdf [15.01 KiB]
Pobrany 413 razy

Autor:  Wojciech Burzyński [ 23 listopada 2015, 18:42 ]
Tytuł:  Re: Zmiana statutu czy jest rozważana?

Na wiosnę 2016 roku planowany jest Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów.
Jedynie WZD ma mozliwość zmiany Statutu.
Prawdopodobnie odbędzie się 23 kwietnia w Białymstoku.
W najbliższym czasie do Oddziałów dotrze proponowana wersja nowego Statutu w celu konsultacji.

Strona 5 z 5 Czas środkowoeuropejski letni
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/