Forum PTMA
http://forum.ptma.pl/

Zdjęcia do nowego Kalendarza na rok 2016 - Uranii-PA
http://forum.ptma.pl/viewtopic.php?f=96&t=754
Strona 1 z 1

Autor:  Marek Substyk [ 23 grudnia 2015, 10:32 ]
Tytuł:  Zdjęcia do nowego Kalendarza na rok 2016 - Uranii-PA

Poszukujemy zdjęć do nowego Kalendarza na rok 2016 - Uranii-PA

Jeśli ktoś ma, a chciałby aby jego zdjęcie oczywiście wraz z podpisem pojawiło się w kolejnym kalendarzu Uranii na rok 2016 proszę o przesyłanie swoich prac na adres m.substyk@urania.edu.pl

Dodatkowo prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia.

Ja niżej podpisany/a ……………………………………, zamieszkały/a ……………………………………………………… wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację przez redakcję Uranii-Postępy Astronomii zdjęcia mojego autorstwa nadesłanych celem publikacji w Kalendarzu Astronomicznym na rok 2016.
Zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych
i publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (Internet) oraz w formie drukowanej. Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.
Oświadczam, że fotografie zostały wykonane przeze mnie osobiście, posiadam do nich wszelkie prawa oraz zgody osób widocznych na zdjęciach na publikację ich wizerunku.
Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych, oraz że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.

Strona 1 z 1 Czas środkowoeuropejski letni
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/