Forum PTMA
https://forum.ptma.pl/

Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem
https://forum.ptma.pl/viewtopic.php?f=120&t=1454
Strona 1 z 1

Autor:  Agnieszka Nowak [ 28 czerwca 2021, 13:48 ]
Tytuł:  Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem

6. Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem

W dniach 24-25 września 2021 roku w Łodzi odbędzie się VI Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem. W tym roku Konferencja będzie w formie hybrydowej.

Organizatorami konferencji są: Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Politechnika Łódzka, Planetarium EC1 oraz Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawuje stały komitet naukowy OKZŚ złożony z ekspertów z różnych dziedzin związanych z problematyka zanieczyszczenia światłem.

Odbywająca się cyklicznie od 2013 roku Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem poświęcona jest problemowi wpływu sztucznego oświetlenia na nasze otoczenie i na nas samych.

Ambitnym celem Ogólnopolskiej Konferencji na temat Zanieczyszczenia Światłem (OKZŚ) jest synergiczne połączenie wyżej wymienionych elementów niezbędnych do rozwiązania problemu zanieczyszczenia światłem w Polsce. Konferencja OKZŚ jest miejscem spotkania, dyskusji, inspiracji oraz wielokierunkowej wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy różnymi dziedzinami i działaniami związanymi ze sztucznym światłem i jego oddziaływaniem na otoczenie. Tematyka konferencji obejmuje m.in.:

  wpływ zanieczyszczenia światłem na funkcjonowanie organizmów żywych,
  oddziaływanie światła nocą na psychikę i fizjologię człowieka,
  skutki degradacji nocnego nieba dla astronomii i kultury,
  obserwacyjne i teoretyczne metody oceny poziomu zanieczyszczenia światłem,
  rozwój technologii oświetleniowych wspierających redukcję zanieczyszczenia światłem,
  prawne metody ograniczania zanieczyszczania światłem,
  strategie w urbanistyce i architekturze sprzyjające lepszemu wykorzystaniu sztucznego światła,
  funkcja praktyczna i estetyczna oświetlenia w przestrzeni publicznej,
  ochrona ciemności jako istotnego elementu środowiska naturalnego,
  ekonomiczne skutki zanieczyszczenia światłem,
  ciemne nocne niebo jako fundament turystyki astronomicznej,
  społeczna świadomość problemu zanieczyszczenia światłem.

Do udziału w konferencji zapraszamy osoby związane z ekologią, biologią, ochroną przyrody, medycyną, astronomią, techniką oświetleniową, architekturą, urbanistyką, przedstawicieli samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony nocnego środowiska oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji.

Jednym z patronów Konferencji będzie Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Więcej informacji:
6. Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem

Opracowanie:
Agnieszka Nowak

Załączniki:
rys1.jpg
rys1.jpg [ 252.15 KiB | Przeglądany 2388 razy ]
lg26okzs.png
lg26okzs.png [ 130.75 KiB | Przeglądany 2388 razy ]

Strona 1 z 1 Czas środkowoeuropejski letni
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/