Forum PTMA
https://forum.ptma.pl/

Konkurs fotograficzny
https://forum.ptma.pl/viewtopic.php?f=120&t=640
Strona 1 z 1

Autor:  Agnieszka Nowak [ 25 maja 2015, 22:35 ]
Tytuł:  Konkurs fotograficzny

III Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem
Kraków, 25-27 września 2015

Konkurs fotograficzny

Konkurs skierowany jest do każdego, zainteresowanego tematyką konferencji.

Regulamin konkursu

Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 15 lipca 2015 r. przesłać na adres konf2015@vistula.pk.edu.pl zdjęcie zgłaszane na konkurs. W przesłanym mailu należy podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail (jeśli różny od adresu nadawcy) oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu.
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia w dowolnej technice fotograficznej, odpowiadającego tematyce konferencji.
Wysyłane zdjęcie powinno być zapisane w formacie JPEG (.jpg). Rozmiary zdjęcia mają być nie mniejsze niż 1024 pikseli w mniejszym wymiarze i nie większe niż 2048 pikseli w większym wymiarze.
Wysłanie zdjęcia jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego zdjęcia oraz uzyskaniu zgody na publikację od osób ewentualnie znajdujących się na fotografii.
Przesłanie zdjęcia na konkurs oznacza także udzielenie organizatorom konferencji przez uczestnika konkursu nieodpłatnej licencji na bezterminową prezentację fotografii w galerii konkursowej na niniejszej stronie oraz na stronie http://www.ciemneniebo.pl, a w przypadku otrzymania wyróżnienia także na nieodpłatną publikację w materiałach konferencyjnych, wydawnictwach i stronie internetowej konferencji.
Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do niego najwyżej 5 zdjęć.
Organizatorzy nie mają obowiązku publikacji wszystkich zdjęć zgłoszonych do konkursu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji w galerii konkursowej jedynie zdjęć zakwalifikowanych do publikacji, a także usunięcia zdjęć naruszających prawa osób trzecich, obscenicznych, pozbawionych walorów artystycznych, niezgodnych z tematyką konferencji lub zawierających dodatkowe informacje widoczne w obrębie zdjęcia w tym datę, podpis lub link do strony internetowej. Z konkursu wyłączone są też zdjęcia o charakterze reklamowym, promujące konkretne produkty czy instytucje.
W przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
Oceny nadesłanych prac dokona jury, powołane przez Komitet Organizacyjny konferencji.
Wyróżnionych zostanie 12 prac, najlepiej oddających tematykę konferencji, pod warunkiem potwierdzenia autorstwa zdjęcia zgłoszonego na konkurs.
Wyróżnione prace zostaną opublikowane w okolicznościowym kalendarzu na rok 2016.
Praca, uznana przez jury za najciekawszą, zostanie opublikowana na okładce konferencyjnego numeru czasopisma "Kosmos"

Ogłoszenie wyników
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na niniejszej stronie do dnia 15 czerwca 2015 r.
Osoby, których zdjęcia znajdą się na liście wyróżnionych otrzymają powiadomienie o wygranej na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
Po otrzymaniu powiadomienia wyróżnieni są zobowiązani w terminie 5 dni od daty przesłania wiadomości przez organizatorów przesłać na podany w wiadomości adres e-mail oryginalny plik źródłowy, z którego powstała zwycięska fotografia, zgłoszona na konkurs oraz następujące informacje:
- imię i nazwisko,
- numer PESEL,
- telefon kontaktowy,
- adres zamieszkania.
Brak powyższych danych w podanym terminie oznacza rezygnację z udziału w konkursie i wycofanie zgłoszonej fotografii.
Organizatorzy konkursu oświadczają, że dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatorów wyłącznie na potrzeby konkursu.

Szczegóły:
Konkurs fotograficny

Załączniki:
Komentarz: foto: Charliebrown7034 dla Wiki, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.
Empire_State_Building_Night.jpg
Empire_State_Building_Night.jpg [ 360.43 KiB | Przeglądany 8474 razy ]

Autor:  Piotr Nowak [ 26 maja 2015, 12:53 ]
Tytuł:  Re: Konkurs fotograficzny

W regulaminie na stronie, którą podlinkowałaś są inne terminy - czy uległy zmianie?

Autor:  Agnieszka Nowak [ 26 maja 2015, 13:40 ]
Tytuł:  Re: Konkurs fotograficzny

takie, jak w linku. Dzięki, poprawiam

Autor:  Marek Substyk [ 16 czerwca 2015, 10:59 ]
Tytuł:  Re: Konkurs fotograficzny

Przypominam o konkursie.

Strona 1 z 1 Czas środkowoeuropejski letni
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/