Forum PTMA
https://forum.ptma.pl/

Zebranie ZG PTMA 24.09 w Toruniu
https://forum.ptma.pl/viewtopic.php?f=24&t=1533
Strona 1 z 1

Autor:  Agnieszka Nowak [ 01 października 2022, 13:01 ]
Tytuł:  Zebranie ZG PTMA 24.09 w Toruniu

W sobotę 24 wrześnie b.r. odbyło się kolejne zebranie ZG PTAM.
Poniżej protokół z tego zebrania:

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA
Zarządu Głównego PTMA
Piwnice, 24 września 2022 r.

UCZESTNICY ZEBRANIA

Mieczysław Janusz Jagła, Wojciech Burzyoski, Wiesław Krajewski, Maciej Mikołajewski, Wacław Moskal (online), Agnieszka Nowak, Mikołaj Sabat, Ryszard Siwiec, Sebastian Soberski,
Komisja Rewizyjna: Aleksandra Goedel-Lannoy.

PRZEBIEG ZEBRANIA

Czwarte zebranie Zarządu Głównego PTMA bieżącej kadencji i zarazem drugie w formie osobistej odbyło się 24 września 2022 r. w Obserwatorium Astronomicznym UMK w Piwnicach, towarzysząc jubileuszowi 100-lecia Uranii.
Zgodnie z listą obecności stwierdzono kworum (9 członków ZG PTMA obecnych, w tym 1 osoba zdalnie), a następnie porządek obrad przedstawił Prezes PTMA.

1. Sprawozdanie z pracy ZG PTMA
Prezes Mieczysław Janusz Jagła zreferował wybrane działania podjęte przez Zarząd Główny w okresie od Walnego Zjazdu Delegatów w Puławach (tj. od 9 kwietnia 2022 r.). Wspomniane zostały m.in. następujące kwestie:
  dofinansowanie konferencji SOPiZ
  spotkanie z zarządem Pałucko – Pomorskiego Stowarzyszenia Astronomiczno – Ekologicznego w Niedźwiadach w celu nawiązania współpracy
  dofinansowanie i współorganizowanie konferencji naukowej przygotowanej z okazji 500. rocznicy wygłoszenia przez Mikołaja Kopernika traktatu „O szacunku monety” w Grudziądzu
  kolejna wyprawa astro – turystyczna na Teneryfę (organizator: Marek Substyk)
  dofinansowanie obchodów 70-lecia PTMA Toruń
  podpisanie umowy o udziale PTMA w projekcie CREDO
  dofinansowanie i współorganizowanie II Międzynarodowej Konferencji na temat Środowiskowego i Astronomicznego Zanieczyszczenia Światłem EALPO 2022 w Niepołomicach
  delegacja ZG PTMA na otwarciu OA w Tymcach (Wacław Moskal)
  dofinansowanie udziału w konferencji ESOP 41 w Granadzie

2. Informacja o projekcie Mała Urania
Sebastian Soberski zapoznał zebranych z obecnym stanem wniosku złożonego przez PTMA w ramach projektu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”, którego celem jest realizacja kolejnych odcinków serialu Mała Urania. W bieżącym naborze wniosek został oceniony negatywnie, jednak planowane jest ponowne zgłoszenie projektu w przyszłości.
Omówiono również możliwości promocji wyemitowanych dotąd odcinków serialu w Internecie i na spotkaniach popularyzatorskich z dziećmi.

3. Rozpatrzenie prośby PTMA Warszawa o zakup teleskopu
Mieczysław Janusz Jagła odczytał pismo skierowane do ZG PTMA od zarządu PTMA Warszawa. Wnioskujący proszą o całkowite sfinansowanie zakupu teleskopu słonecznego Coronado SolarMax 70/400 na kwotę ok. 26000 zł.
Zarząd Główny postanowił wyrazić zgodę na częściowe sfinansowanie zakupu teleskopu, wynoszące maksymalnie 20% jego ceny. Zwrócono uwagę na potrzebę wnioskowania o dodatkowe środki w ramach funduszów lokalnych.

4. Plany na przyszłość i dyskusja
  Prezes Jagła omówił bieżący stan przygotowano do reaktywacji festiwalu filmów astronomicznych (odbywających się do tej pory pod nazwą OFAFA) w Grudziądzu. Zaznaczono możliwości pozyskania środków na fundusz organizacyjny z wielu źródeł, a także potrzebę rozszerzenia festiwalu w ramach dwóch kategorii: filmów amatorskich i profesjonalnych.
  zorganizowanie w formie zdalnej Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów w celu zmiany Statutu PTMA. Uwaga: wpisanie do celów statutowych PTMA działalności kulturalnej.
  omówienie sytuacji bieżącej dot. kamienicy PTMA na ul. Miodowej 13A w Krakowie.

5. Wolne wnioski
  Maciej Mikołajewski zaproponował nawiązanie współpracy z OA na Lubomirze. Postanowiono, aby w najbliższym czasie zorganizował spotkanie z dyrektorem obserwatorium Marcinem Cikałą.
  Wojciech Burzyński zgłosił potrzebę zakupu kamery do obserwacji prowadzonych przez SOPiZ (koszt ok. 4 – 4,5 tys. zł)

Na tym zebranie zakończono.

Strona 1 z 1 Czas środkowoeuropejski letni
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/